Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja

a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság - kiíró - vagyonkezelésében lévő, Miskolc 4432/14 hrsz-ú, természetben a Miskolci Szakaszmérnökség területén található, Besenyői u. 30. szám alatti 3 ha 3385 m2 alapterületű ingatlanon lévő 12,5 m2 nagyságú rakodó területrészek közül a térképmellékleten 16. sorszám alatt jelölt területet.

Ajánlattételi határidő: 2017. május 9. napja 9 óra 30 perc


Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás 2017.doc

Pályázati felhívás parkolóbérlet.pdf

bérleti szerződés tervezete.doc

Térképmelléklet Besenyői út.pdf

2. sz. melléklet Pályázati nyilkatkozat magánszemély részére.doc

3. sz. melléklet Pályázati nyilkatkozat cégek részére.doc

4. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx