Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Rajz- és makett pályázat óvodások és alsó tagozatosok számára Az MHT Borsodi Területi Szervezete a hagyományokhoz híven, a Víz Világnapja alkalmából idén is meghirdeti a fiatalokat célzó alkotói pályázatait, melyek benyújtási határideje 2024. március 8.   Ebben az évben is szeretettel várjuk az ifjúság pályamunkáit!

Rajz és makett pályázat_Pályázati felhívás_2024

Pályázati tájékoztató
MHT BTSZ Víz Világnapi Rajz és Makett pályázat 2024.
- a Pályázati tájékoztató a Rajz és Makett pályázati felhívás részét képezi -

Az MHT Borsodi Területi Szervezete a hagyományokhoz híven, a Víz Világnapja alkalmából idén is meghirdeti a kicsiket célzó Rajz és Makett pályázatát.

A pályázat témája:
A Víz Világnap minden évben más és más szempontból igyekszik a figyelem középpontjába állítani a vizet, ezt az élethez nélkülözhetetlen természeti elemet. Ennek megfelelően a jelmondat is évről évre változik. Az idei évben a mottó: „Víz a békéért!”
Pályázatunkkal a víz mindennapi szerepére, fontosságára, a vizek védelmére és megóvására szeretnénk felhívni a figyelmet. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjú alkotókat minél jobban ösztönözzük a kreatív önkifejezésre, az aktuális Víz Világnapi mottóhoz igazodó együtt gondolkodásra.

Nevezési kategóriák:
1. Rajz
2. Makett és 3D technikák

Minden nevezési kategóriában külön díjazzuk az alábbi korcsoportok 1-3. helyezettjeit:
1. Óvoda,
2. Általános alsó tagozat: 1-2. osztály,
3. Általános iskola alsó tagozat: 3-4. osztály
Kategóriánként egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.

További feltételek:
Rajz
Elővezetett témákban várjuk a vízzel kapcsolatos rajzokat.
Témák óvodásoknak :                  

  • Mondókák az esőről
  • Orgoványi Anikó: Csireg-csorog az eső (vers)
  • Gazdag Erzsi: Esik az eső (vers)
  • Az aranyhal (magyar népmese)                                                                         

Témák alsó tagozatosoknak:

  • Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról (vers) 
  • Találós kérdés
  • Mentovics Éva: Az esőfelhő története (vers)
  • Benedek Elek: Vár és forrás (mese)

A felsorolt versek, mesék és mondókák a pályázati felhíváshoz csatolt fájlokban megtalálhatók, melyek közül szabadon kiválasztható a rajz témája. Várjuk a különböző technikával készült alkotásokat maximum A/3-as méretben. Kizárólag sík jellegű munkákat kérünk!

Makett és 3D technikák:
Vízzel kapcsolatos témában várjuk az egyedi alkotásokat.
A makett újrahasznosított, környezetbarát anyagból készüljön!
A 3D pályaművek készítéséhez javasolt technikák: mozaik, hajtogatás, ragasztás, termések, gyöngyök egyéb dekorációs elemek felhasználása stb.
A makett és 3D kategóriában max. 40x30x30 cm méretben várjuk a munkákat.
Kérjük, hogy a pályázók a beküldött pályamunkához csatolják az olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitöltött Pályázati jelentkezési lapot.
 Csoportos pályázat benyújtása esetén (egy osztály vagy egy óvodai csoport pályamunkáinak beküldéséhez) elegendő 1 db jelentkezési lapot kitölteni. Ebben az esetben kérjük a rajzokon az alkotó nevének, életkorának, óvodai csoportjának feltüntetését.
A hiánytalanul kitöltött Pályázati jelentkezési lap pályamunkával egyidejű megküldése esetén minősül érvényesnek a pályázat beadása. Hiányosan kitöltött Pályázati jelentkezési lap a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázat benyújtható:

Postai úton:                   Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 3501 Miskolc, Pf. 3.
                                        A borítékra kérjük ráírni: „Víz Világnapja – Rajz és Makett pályázat”

Személyesen:                Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Porta),
                                        3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Elektronikusan:            mhtbtsz(kukac)emvizig.hu (minőségi szkennelés / fényképezés után)

A pályázati felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Tassonyi Annamáriánál a 46/516-675 telefonszámon.
Pályázati határidő:
A pályázatok postára adási vagy személyesen, illetve elektronikusan történő benyújtási határideje:

2024. március 8. (péntek) 2400 óra

A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem tudja figyelembe venni.
Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:
Az alkotásokat szakmai bírálóbizottság véleményezi, amely a megadott kategóriákban korcsoportonként hirdet győzteseket.
Díjazás: Kategóriánként és korcsoportonként az első három helyezettet tárgyjutalommal és egyedi oklevéllel jutalmazzuk.
Az eredményhirdetésről, valamint a díjak átadásáról a pályázókat 2024. március folyamán e-mailben értesítjük.
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor, amennyiben egyes korcsoportoknál nem érkezik megfelelő számú pályamű, korosztályokat és kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási módokat állapítson meg.
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázat beküldésével a pályázó vagy kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű nyilvánosság előtt, a Magyar Hidrológiai Társaság internetes felületein, kiadványaiban megjelenjen az alkotó nevének, osztályának és a pályázati kategóriának a feltüntetésével.
A pályázat beküldésével egyidejűleg a pályázó – kiskorú esetén törvényes képviselője – hozzájárul személyes adatainak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) szerinti kezeléséhez, melyet az Magyar Hidrológiai Társaság közös adatkezelői végeznek a rendelet 5. cikkében megfogalmazott elveknek megfelelően a pályázat megvalósítása érdekében.
Az elektronikusan beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. A postai úton vagy személyesen benyújtott alkotások előzetes egyeztetés után az eredményhirdetést követően 2023. június 30-ig átvehetők az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.).

Miskolc, 2024. február 8.

Magyar Hidrológiai Társaság
Borsodi Területi Szervezete