Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Művészeti pályázat felső tagozatosok és középiskolások számára Az MHT Borsodi Területi Szervezete a hagyományokhoz híven, a Víz Világnapja alkalmából idén is meghirdeti a fiatalokat célzó alkotói pályázatait, melyek benyújtási határideje 2024. március 8. Ebben az évben is szeretettel várjuk az ifjúság pályamunkáit!

Művészeti pályázat_Pályázati felhívás_2024

Pályázati tájékoztató
MHT BTSZ Víz Világnapi Művészeti Pályázat 2024.
- a Pályázati tájékoztató a Művészeti pályázati felhívás részét képezi -

Az MHT Borsodi Területi Szervezete a hagyományokhoz híven, a Víz Világnapja alkalmából idén is meghirdeti az ifjúságot célzó Művészeti pályázatát.

A pályázat témája:
A Víz Világnap minden évben más és más szempontból igyekszik a figyelem középpontjába állítani a vizet, ezt az élethez nélkülözhetetlen természeti elemet. Ennek megfelelően a jelmondat is évről évre változik. Az idei évben a mottó: „Víz a békéért!”
Pályázatunkkal a víz mindennapi szerepére, fontosságára, a vizek védelmére és megóvására szeretnénk felhívni a figyelmet. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjú alkotókat minél jobban ösztönözzük a kreatív önkifejezésre, az aktuális Víz Világnapi mottóhoz igazodó együtt gondolkodásra.

Nevezési kategóriák:
1. Rajz és festészet
2. Makett és 3D technikák

Minden nevezési kategóriában külön díjazzuk az alábbi korcsoportok 1-3. helyezettjeit:
1. Általános iskola felső tagozata
2. Középiskolások

Kategóriánként egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.
Javasoljuk, hogy a nevelési–oktatási intézmények több pályázó esetén a fiatalok pályázatait összegyűjtve küldjék el.

További feltételek:
Rajz és festészet kategóriában ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, pasztell, illetve festék alapú anyagok használatával készült pályaműveket várunk, max. A3 méretben.
Makett és 3D kategória:
Vízzel kapcsolatos témában várjuk az egyedi alkotásokat!
A makett újrahasznosított, környezetbarát anyagból készüljön!
A 3D pályaművek az előbbiekben felsorolt rajzeszközökön kívüli anyagok, például fa, papír, textil, műanyag, kő, üveg, ragasztóanyag stb. felhasználásával, vagy ezek rajzeszközökkel történő kombinációjával készült munkák legyenek. Javasolt technikák: szobrászat, mixed-media, paverpol, dekupázs, mozaik stb.
A makett és 3D kategóriában max. 40x30x30 cm méretben várjuk a pályamunkákat.
Kérjük, hogy a pályázók a beküldött pályamunkához csatolják az olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitöltött Pályázati jelentkezési lapot.
A hiánytalanul kitöltött Pályázati jelentkezési lap pályamunkával egyidejű megküldése esetén minősül érvényesnek a pályázat beadása. Hiányosan kitöltött Pályázati jelentkezési lap a pályázatból való kizárást vonja maga után.

 A pályázat benyújtható:

Postai úton:                    Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 3501 Miskolc, Pf. 3.
                                         A borítékra kérjük ráírni: „Víz Világnapja – Művészeti pályázat”

Személyesen:                 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Porta),
                                         3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Elektronikusan:           mhtbtsz(kukac)emvizig.hu (minőségi szkennelés / fényképezés után)

A pályázati felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Tassonyi Annamáriánál a 46/516-675 telefonszámon.
Pályázati határidő:
A pályázatok postára adási vagy személyesen, illetve elektronikusan történő benyújtási határideje:

2024. március 8. (péntek) 2400 óra

A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem tudja figyelembe venni.

Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:
Az alkotásokat szakmai bírálóbizottság véleményezi, amely a megadott kategóriákban korcsoportonként hirdet győzteseket.
Díjazás: Kategóriánként és korcsoportonként az első három helyezettet tárgyjutalommal és egyedi oklevéllel jutalmazzuk.
Az eredményhirdetésről, valamint a díjak átadásáról a pályázókat 2024. március folyamán e-mailben értesítjük.
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor, amennyiben egyes korcsoportoknál nem érkezik megfelelő számú pályamű, korosztályokat és kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási módokat állapítson meg.
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázat beküldésével a pályázó vagy kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű nyilvánosság előtt, a Magyar Hidrológiai Társaság internetes felületein, kiadványaiban megjelenjen az alkotó nevének, osztályának és a pályázati kategóriának a feltüntetésével.
A pályázat beküldésével egyidejűleg a pályázó – kiskorú esetén törvényes képviselője – hozzájárul személyes adatainak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) szerinti kezeléséhez, melyet az Magyar Hidrológiai Társaság közös adatkezelői végeznek a rendelet 5. cikkében megfogalmazott elveknek megfelelően a pályázat megvalósítása érdekében.
Az elektronikusan beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. A postai úton vagy személyesen benyújtott alkotások előzetes egyeztetés után az eredményhirdetést követően 2023. június 30-ig átvehetők az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.).

Miskolc, 2024. február 8.

Magyar Hidrológiai Társaság
Borsodi Területi Szervezete