Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Gazdálkodási adatok A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

 

Az Igazgatóság éves (elemi) költségvetései

2023. évi Költségvetés

Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolói

Költségvetési beszámoló a 2022. évről

Az Igazgatóságnak a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

A 2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak juttatásai létszám_honlapra táblázat_2023. I név

Foglalkoztatottak juttatásai létszám_honlapra táblázat_2023. II név

Foglalkoztatottak juttatásai létszám_honlapra táblázat_2023. III név

Foglalkoztatottak juttatásai létszám_honlapra táblázat_2023. IV név

"Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani"

Szerződések_2018-2023

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A fejlesztések leírása a Projektek menüpont alatt található.

vallalkozasi-szerzodes_takacs-es-tarsa-kft.

vallalkozasi-szerzodes_kelet-ut-kft.

onn-veritas-kft_z11530034_tervezesi-szerzodes

feroep-projekt-kft_z11530023_megbizasi-szerzodes

projekt--procurement-kft.-megbizasi-szerzodes

pr-vallalkozasi-szerzodes_energetika