Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Szervezeti, személyzeti adatok

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közérdekű adatai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Elérhetőségi adatok

 

Elérhetőségi adatok

Változás

Hivatalos név

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

2012.01.01

Székhely

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

2008.07.01.

Postacím

3501 Miskolc, Pf. 3.

2008.07.01.

Telefonszám

(46)516-600

2008.07.01.

Faxszám

(46)516-601

2008.07.01.

Központi elektronikus levélcím

emvizig(kukac)emvizig.hu

2012.01.01

A honlap URL-je

http://www.emvizig.hu

2012.01.01

Ügyfélszolgálat, közönségkapcsolat elérhetősége telefon:

Külön ügyfélszolgálat nem működik.

2008.07.01.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:

Külön ügyfélszolgálat nem működik.

2008.07.01.

Az ügyfélfogadás rendje

http://www.emvizig.hu/ugyfelfogadas.html

2008.07.01.

1.2. Szervezeti struktúra

Szervezeti struktúra, a szervezeti egységek feladatai

változás

A szervezeti struktúra ábrája

A szervezeti egységek feladatait az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza.

A szervezeti struktúra ábrája

2018.01.01.

 

 

 

1.3. Az Igazgatóság vezetői

Az Igazgatóság vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Beosztás

Név

telefon

telefax

postacím

elektronikus levélcím

 

igazgató

Rácz Miklós

46/516-610

46/516-611

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

műszaki igazgatóhelyettes

Csont Csaba

46/516-620

46/516-621

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

gazdasági igazgatóhelyettes

Balla Médea

46/516-630

46/516-631

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Beosztás

Név

telefon

telefax

postacím

elektronikus levélcím

 

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

 

osztályvezető

Szendrei Roland

46/516-690

46/516-619

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Vízrendezési és Öntözési Osztály

 

osztályvezető

Vasas István

46/516-650

46/516-629

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály

 

osztályvezető

Gulyás Zoltán

46/516-660

46/516-661

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Vízrajzi és Adattári Osztály

 

osztályvezető

Tóthné Seres Éva

46/516-600

46/516-639

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Közgazdasági Osztály

 

osztályvezető

Laczikné Takács Orsolya

46/516-635

46/516-631

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály

 

osztályvezető

Vasasné dr. Kovács Emese

46/516-623

46/516-626

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Informatikai Osztály

 

osztályvezető

Domonyik Ferenc

46/516-680

46/516-601

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Igazgatási és Jogi Osztály

 

osztályvezető

dr. Béres- Balogh Judit

46/516-625

46/516-601

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Közfoglalkoztatási Önálló Csoport

 

szakágazati vezető

Csohány Péter

46/516-600

46/516-601

3501 Miskolc, Pf. 3.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Sárospataki Szakaszmérnökség

 

szakaszmérnök

Nagy Gábor

47/513-143

47/513-141

3950 Sárospatak, Táncsics u.5.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Tokaji Szakaszmérnökség

 

szakaszmérnök

Liszkai Dávid

47/553-052

47/553-051

3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Miskolci Szakaszmérnökség

 

szakaszmérnök

Burinda Tamás

46/516-640

46/516-649

3527 Miskolc, Besenyői u. 30.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Egri Szakaszmérnökség

 

mb. szakaszmérnök

Galambos Béla

36/511-422

36/511-421

3300 Eger, Klapka u.1/b.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Gyöngyösi Szakaszmérnökség

 

szakaszmérnök

Kassai László

37/505-332

37/505-331

3200 Gyöngyös, Egri u.16.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Tiszalöki Vízlépcső

 

szolgálatvezető

Palencsár István

42/578-513

42/578-511

4450 Tiszalök, Pf.44

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Hajózási Szolgálat

 

szolgálatvezető

Szőke Tamás

47/553-057

47/553-058

3910 Tokaj, Széchenyi sétány 5.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

Műszaki Biztonsági Szolgálat

 

szolgálatvezető

Dobos Sándor György

46/516-699

46/516-693

3527 Miskolc Besenyői u. 30.

emvizig(kukac)emvizig.hu

 

1.4. Az Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Az Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

előző adat

változás

Nincs az Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 

2008.07.01.

1.5. Az Igazgatóság tulajdonában (vagyonkezelésében) álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Gazdálkodó szervezetek

előző adat

változás

Nincs az Igazgatóság tulajdonában, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

 

2008.07.01.

1.6. Az Igazgatóság által alapított közalapítványok

Az Igazgatóság által alapított közalapítványok

előző adat

változás

Nincs az Igazgatóság tulajdonában, vagy részvételével működő közalapítvány

 

2008.07.01.

1.7. Az Igazgatóság által alapított költségvetési szervek

Az Igazgatóság által alapított költségvetési szervek

előző adat

változás

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

1.8. Lapok

Az Igazgatóság által alapított lapok

előző adat

változás

VIZEINK

 

 

1.9. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A felügyeleti szervek elérhetőségi adatai

Hivatalos név

Belügyminisztérium

Székhely

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím

1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám

06-1-441-1000

Faxszám

06-1-441-1437

Központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat(kukac)bm.gov.hu

A honlap URL-je

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

A középirányítói szerv elérhetőségi adatai:

 

Hivatalos név

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhely

1012 Budapest, Márvány utca 1/d

Postacím

1253 Budapest, Pf.: 56

Telefonszám

06-1-225-4400

Faxszám

06-1-225-4400

Központi elektronikus levélcím

ovf(kukac)ovf.hu

A honlap URL-je

http://www.ovf.hu