Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Nemzetközi kapcsolatok

Magyarországnak valamennyi szomszédos országgal van határvízi egyezménye. Az egyezmények kormányközi megállapodáson alapulnak, végrehajtásukért a határvízi bizottságok, illetve azok vezetői, a két együttműködő kormány által kinevezett meghatalmazottak és meghatalmazott-helyettesek a felelősek. A meghatalmazottakat és helyetteseiket munkájukban a határvízi titkárok és az albizottságok, mint a Tisza-és mellékfolyó Albizottság és munkabizottságok segítik.

A határvízi kérdésekben Magyarország és Szlovákia közötti együttműködés alapja az 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről.

Az Egyezmény területi hatálya kiterjed a határvizekre, vagyis a folyóknak és egyéb természetes vízfolyásoknak, valamint a csatornáknak (a továbbiakban: vízfolyások) azokra a szakaszaira, amelyekben a két állam közötti határ halad; továbbá a felszíni és felszín alatti vizeknek az államhatár által metszett szelvényére.

Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed a határvizeken végzett minden olyan vízgazdálkodási tevékenységre, amely változást idézhet elő a természetes vízviszonyokban (vízfolyások szabályozása, a tározók és az árvízvédelmi töltések építése, a vízgazdálkodási melioráció, a vízkészlet-hasznosítás, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme, a vízi energia hasznosítása, a vízi út fenntartása megjelölése, a hajóút kitűzése, az árvíz, a belvíz és a jéglevonulás elleni védekezés), valamint mindazokra a vízgazdálkodási tevékenységekre, amelyek a vízfolyások határszakaszának belépő és kilépő szelvényében, továbbá a határvizek szelvényében változást okozhatnak a közösen megállapított vízviszonyokban.

A szerződő felek kötelezték magukat, hogy kölcsönös egyetértés nélkül semmiféle olyan vízgazdálkodási tevékenységet nem végeznek, amely a közösen megállapított vízviszonyokat közvetlenül befolyásolná. Mindkét fél kötelezte magát, hogy a vízfolyások medrét, a víztározókat és a határvizeken lévő létesítményeket saját területükön jó állapotban fenntartják, valamint kölcsönösen tájékoztatják egymást a vízgazdálkodási fejlesztési távlati terveikről.

A vízrajzi tevékenységhez kapcsolódó határvízi együttműködést az ÉMVIZIG a Magyar-Szlovák Közös Vízminőség-védelmi és Hidrológiai Albizottság Hidrológiai Szakértői Csoportjának keretén belül végzi, mint Keleti regionális munkacsoport.

A csoport feladata a működési területet érintő, határt metsző vízfolyások (Bodrog, Hernád, Sajó és Bódva) magyar és szlovák oldalon kijelölt szelvényeiben (összesen 9 db) a vízhozamok közös, illetve egyidejű méréseinek végrehajtása évente 10 alkalommal. A mérések kivitelezése mellett folyamatos az érintett állomások vízállás és vízhozam adataira vonatkozó adatcsere, illetve adategyeztetés.

Az országok közötti adatcsere a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti hidrológiai adat- és információcsere szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.