Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Folyógazdálkodás

A folyógazdálkodás célja a főmederben lezajló folyamatok biztosítása és a folyó dinamikus egyensúlyának megőrzése oly módon, hogy fenntartható legyen az az állapot, amire a folyó maga is törekszik.

Igazgatóságunk kezeli a Tisza 103,7 km, a Bodrog 51,1 km, a Hernád 118,4 km és a Sajó 125,1 km hosszú szakaszát, melyből 243,5 km szabályozott vagy részben szabályozott, ezenkívül az Igazgatóság kezelésében van a Tiszalöki Vízlépcső és a Hernádszurdoki fenékgát.

A hajózható Tisza és Bodrog folyószakaszokat a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 3. számú melléklete III. víziút osztályba sorolja, a Sajó és Hernád folyók nem hajózhatók.

Folyógazdálkodás alaptevékenység körében meghatározott feladatai:

 • nagy folyók (Tisza, Bodrog) esetében nyilvántartási és általános szabályozási, illetve gazdálkodási terv készítése, korszerűsítése, a tervezés irányítása (különösen a mederállapot, GPS felmérések, vízrajzi atlasz, folyószabályozási művek, műtárgyak, keresztező létesítmények, hidak, kikötők, partfalak, fix pontok során),
 • kis folyók esetében (Sajó, Hernád) egyszerűsített vonalvezetési terv készítése, korszerűsítése, a tervezés irányítása,
 • hajóút-kitűzési, fenntartási, anyag-kitermelési, mederkotrási, védekezési tervek készítése, korszerűsítése, a tervezés irányítása,
 • az előírások szerinti felülvizsgálatok elvégzése,
 • folyószabályozási/gazdálkodási vízgazdálkodási műszaki felügyelet ellátása a folyószakaszok, folyószabályozási művek (saját-idegen), folyami nagyműtárgyak (saját-idegen), egyéb létesítmények (műtárgyak, meder alatti és meder feletti keresztező létesítmények, hidak, kikötők, partfalak, fix pontok) esetében,
 • a mederváltozások értékelése és javaslat folyószabályozási, illetve gazdálkodási beavatkozásokra,
 • a folyók szabályozásának előkészítése, a végrehajtás összehangolása, irányítása,
 • az egységek folyószabályozási feladatainak irányítása, jóváhagyási javaslat és a feladataik értékelése,
 • hajóútkitűzés és medertisztítási feladatok koordinálása, meghatározása,
 • műszaki ellenőrzés végzése,
 • adatszolgáltatás, kezelői hozzájárulások kiadása (különösen az úszóstég, csónak-és hajókikötők, zárt vízisport-pályák, folyami szabad fürdőhelyek, más vízterület-használatok, mederkotrások, vízbevezetések-, vízkivételek létesítményei kapcsán).

A Tisza és Bodrog folyókon úszóműves kikötő, illetve úszóműállás létesítésére van lehetőség, mellyel kapcsolatos ügyintézést az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.) végzi. A kérelmeket az előzőekben jelzett címre, vagy digitális formában az emvizig[kukac]emvizig.hu e-mail címre szükséges benyújtani.

További tájékoztatás a stégügyintézéssel kapcsolatban a Közérdekű/Vízügyi kérelmek/ Úszóműállások engedélyeztetése menüpontban érhető el.