Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Jégvédekezés

A jégvédelem feladata a folyókban keletkező és érkező jég megfigyelése, kezelése és kártételek nélküli levezetése, a folyami nagyműtárgyak, mederben lévő művek, parti létesítmények védelme, a veszélyes jégtorlaszok kialakulásának megakadályozása, ill., a már kialakult torlaszok rombolása és ezek által a jeges árvízveszély megelőzése vagy csökkentése. Gondoskodni kell a folyókban épült, a folyót keresztező, vagy partján lévő műtárgyak, árvízvédelmi művek jég elleni védelméről.

Jégtörés

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság jégkárelhárítási tevékenységét a következő területi felosztásban végzi:

A folyómederben:

  • a Tisza folyó Tiszabábolna (440,000 fkm) - Tokaj (543,700 fkm) ÉMVIZIG kezelésű, és
  • a Tisza folyó Tokaj (543,700 fkm) - Dombrád (593,000 fkm) FETIVIZIG kezelésű, ill.,
  • a Bodrog Tokaj, torkolat (0,000 fkm) - Felsőberecki, magyar-szlovák országhatár (51,100 fkm) közötti ÉMVIZIG kezelésű folyószakaszokon.
  • a Tisza folyó Dombrád (593,000 fkm) - Zemplénagárd, magyar-szlovák országhatár (620,420 fkm) FETIVIZIG kezelésű folyószakaszra is.

ÉMVIZIG jégkárelhárítási tevékenység területe

Az ÉMVIZIG jégkárelhárítási tevékenység területét bemutató dinamikus térkép itt érhető el.

Az árvízvédelmi fővédvonalakon:

  • a Tisza jp. Laskó-patak torkolat (418,000 fkm) – Zemplénagárd, magyar-szlovák országhatár (620,420 fkm) közötti,
  • a Bodrog bp. Viss (26,000 fkm) – Felsőberecki, magyar-szlovák országhatár (51,100 fkm) közötti,
  • a Bodrog jp. Bodroghalász (34,000 fkm) – Ronyva-patak torkolat, magyar-szlovák országhatár (51,100 fkm) közötti árvízvédelmi fővédvonalakon

A felkészülési időszakban kell a jégjelenségek észlelésére felkészülni, a jégkárelhárítás technikai eszközeinek jégtöröhajók, jégrobbantás eszközei, stb., valamint a védekező szervezetnek a felkészítését végrehajtani, illetve alkalmasságukat ellenőrizni. Az érintett vízügyi igazgatóságoknak el kell készíteni a hozzájuk tartozó folyószakaszokon igénybe vehető menedékhelyek jegyzékét, megadva a hajók biztonságos elhelyezéséhez a szükséges paramétereket.

A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V.31.) BM utasításban és a jégvédekezési tervben foglaltaknak megfelelően a jégtörő hajókat a rendelkezésre állási állomáshelyükre – az Igazgatóság javaslatára – az OMIT vezetője rendeli.

A hajók téli állomás helyei:
–    Tokaj,
–    Tiszalök,
–    Tiszadob.