Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Belső visszaélések bejelentése

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: Bejelentő rendszer) működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- az Igazgatóságnál foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek az Igazgatósággal fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

- az Igazgatóságnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá a Panasztv. 20. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentő.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg:

  1. a) Szóbeli bejelentés:  a 06-46/516-600-os telefonszámon
  2. b) Írásbeli bejelentés:
  • elektronikus úton: az alábbi e-mailcímen: visszaelesbejelentes(kukac)emvizig.hu
  • papír alapon: postai úton kell eljuttatni zárt borítékban: a borítékot az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, nevének feltüntetése mellett, a „VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS” nevére címezve, a 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. postacímre kell megküldeni. A borítékra rá kell írni az „S.K.” jelzést is.

Eljárásrend: A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során az Igazgatóság a Panasztv. 22.-27. §-aiban foglaltak szerint jár el.

 

Adatkezelési szabályok

A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az Igazgatóság a honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat alkalmazza.