Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Adatszolgáltatás

Adatigénylés

Tisztelt Adatigénylő!

A vízjogi engedélyeztetési eljárásokhoz kapcsolódóan a VIZEK Keretrendszeren keresztül is van lehetőség adatszolgáltatást kérni (https://vizek.vizugy.hu).

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak, mint közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kivételekkel bárki megismerhesse. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vonatkozásában irányadó közérdekű adatigénylési rendről a csatolt 18/2023. számú Igazgatói Utasítás tájékoztatja az adatigénylőket. Az adatigénylő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

1. sz melléklet

2.a. sz. melléklet adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása ISO

2.b. sz. melléklet adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása 

3.a. sz. melléklet adatszolgáltatási kérelem teljesítése ISO

3.b. sz. melléklet adatszolgáltatási kérelem teljesítése

Adatkezelési tájékoztató

18_2023. számú Igazgatói Utasítás