Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Lezárult hazai projektek

ajánló

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

Magyarország területének 45%-át, művelt területének 60%-át, több mint 4 millió hektárt veszélyeztet a belvízi elöntés. Hazai szinten a települések 40%-a erősen veszélyeztetett a vizek kártételeitől...
2023. 08. 16.
felsőberecki projekt utáni 2

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósult meg, a kapcsolódó mű...
2023. 08. 16.
MÁSZ 4

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén

A beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe ...
2023. 08. 16.
vízlépcső

Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója

A Tiszalöki vízlépcső a 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározott kiemelt jelentőségű vízilétesítmény, amely a Tisza 518,225 fkm szelvényében helyezkedik el. A vízlépcső 3 egymás mellé épí...
2023. 08. 16.
Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése

Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése

A Tisza-völgyi vízgazdálkodás, árvízvédekezés és árvízi üzemirányítás alapvető feltétele a lehetséges legnagyobb időelőnyt biztosító és a gyakorlati követelményeket kielégítő előrejelzés és hidrodi...
2023. 08. 16.