Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Közfoglalkoztatás

Kaszálás

Tájékoztató az ÉMVIZIG működési területén megvalósuló Országos Közfoglalkoztatási Programokról

Igazgatóságunk 2008-tól vesz részt sikeresen közmunkaprogramok, közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

2023. évi Országos Közfoglalkoztatási Program I. ütem

Időtartama: 2023. március 1. - 2023. augusztus 31 .

Célja:
 A közfoglalkoztatás célirányos igénybevételével az ár- és belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási műveink fenntartottsági szintjének emelése. Olyan feladatok elvégzése, melyekre az elmúlt évek pénzügyi forrásai nem adtak lehetőséget, továbbá olyanok, melyekre a műszaki kiépítettség nem adott lehetőséget. Pl: ősállapotú medrek rendezése.


Fő célkitűzések:

•    Gépi erővel nem kaszálható ár és belvízvédelmi művek legalább évi egyszeri gaztalanítása.
•    Kisvízfolyások és belvízvédelmi csatornák eddig gyakorlatilag műveletlen szakaszain cserjeirtás (adott esetben akár évente többször is).
•    A géppel fenntartható felületek mellett a hozzá tartozó "nedves" felületek kézi tisztítása (pl: láncos kaszálás)
•    Árvízvédelmi célokat szolgáló erdőrészletekben a mindenkori aktuális feladatok ellátása (cserjeápolás, pótlás, stb).
•    Töltéskoronák állagának javítása, a biztonságos védekezés elősegítése érdekében
•    Beton töltéstartozékok, valamint sorompók gyártása,
•    Előterek, szivárgók tisztítása
•    Keresztező műtárgyak, zsilipek, átereszek tisztítása, üzemképességének biztosítása.
•    'Szakmai' brigádok felállításával, őrtelepeink, magas- és mélyépítési műtárgyaink állapotának, védképességének javítása.
•    Műszaki Biztonsági Szolgálat, Hajózási Szolgálat, Tiszalöki Vízlépcső esetében fenntartási forrás hiányában adódó feladatok ellátása.

Foglalkoztatott átlaglétszám: 691 fő

A közfoglalkoztatási programban érintett települések száma: 160 db

A program összes költsége: 580 729 474 Ft

Tervezett főbb tevékenységek:

•    Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében: 139 ha
•    Kaszálás, parlagfű irtás: 651 ha
•    Nádirtás vízfolyások partján: 11 ha
•    Gáttestek karbantartása - korona-, rézsűrendezés, füvesítés: 118 525 m2
•    Védelmi központok, őrházak, telephelyek karbantartása: 9069 munkaóra
•    Adminisztráció: 36 520 munkaóra
•    Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés: 5992 munkaóra
•    Betonelemek gyártása: 1068 m3
•    Egyéb: 19 880 munkaóra
•    Erdők ápolása: 377 ha

Kaszálás:


Cserjeirtás:

       
Sorompó gyártás:
 

Betonelem gyártás:
   

2023. évi Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram II.

Időtartama: 2023. május 8. - 2024. február 29.

Igazgatóságunk megvásárolta a Tiszalöki Vízlépcsőnél, a sólyatér biztonságos megközelítését biztosító területet, a rajta lévő műhelycsarnokokkal. Az elmúlt évtizedben a megvásárolt épületeken, épület részeken a korábbi tulajdonos fenntartási, felújítási munkákat nem végzett, ezért azok állapota leromlott. 

A terület és a csarnokok leromlott műszaki állapota szükségessé teszi azok rekonstrukcióját. 

A terület teljeskörű rendezése, körbekerítés, a szociális blokk felújítása Országos mintaprogram I. keretében megtörtént, mely kellő alapot biztosított a további fejlesztések elindításához.

A programban elvégezzük az „A” jelű csarnok hulladékmentesítését, a csarnok nyílászáróinak javítását, törött üvegek cseréjét, az épület külső alumínium felületének tisztítását. Szükséges a csarnok külső és belső erősáramú rendszerének javítása, a belső csarnokvilágítás cseréje, az ivó és tüzivíz rendszer cseréje. Megtörténik a meglévő tetőszerkezet részleges felújítása beázás miatt, továbbá a betonlábazat külső-belső vakolása, színezése. Tervezzük továbbá a belső melegedő, munkavezetői könnyűszerkezetes helység helyreállítását.
   
17 fő közfoglalkoztatott bevonásával, valamint a pályázatban szerepeltetett anyagok, eszközök beszerzésével, az „A” jelű csarnok rekonstrukciója végrehajtható, ezáltal az hosszútávon biztosíthatja a Tiszalöki Vízlépcsőnél történő hajófelújítási munkák biztonságos elvégzését, valamint a nyaralóhajózás kiszolgálását.

A mintaprogramban elvégzendő szakmai munkákat a megfelelő szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak látják el, kivéve a tetőszerkezet felújítási, és a lábazatjavítási munkákat, mert a feladatok mennyisége miatt szükséges külső vállalkozó bevonása.

A Mintaprogramban tervezett munkák elvégzése szorosan illeszkedik Igazgatóságunk azon hosszabb távú fejlesztési tervéhez, mellyel a Tiszalöki Vízlépcső hajójavítási tevékenységét kívánja kiterjeszteni, ezáltal a társ Vízügyi Igazgatóságok úszójárműveinek javítása is lehetséges lesz. A Mintaprogram végrehajtása lehetőséget biztosít továbbá, hogy igény esetén a Tisza és Bodrog folyókon beindított nyaralóhajózás segítésében is szerepet kapjon a Tiszalöki Vízlépcső.   

A mintaprogram főbb adatai:

•    létszám: 17 fő (9 fő segédmunkás, 7 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető)
•    időtartama: 2023. május 8. – 2024. február 29.
•    várható költsége: 53.250.963.- Ft, ebből:
•    munkabér és járulék: 23.383.447 - Ft,
•    közvetlen költség: 29.867.516 .- Ft. (munkaruha és egyéni védőeszközök, szükséges szerszámok, anyagköltség, külső vállalkozó díja…)
•    önerő: 355 566.- Ft.