Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Vízrendezési feladatok

Az ÉMVIZIG működési területe vízrendezési szempontból két területegységre tagozódik. Az északi nagy esésű területrész a hegy- és dombvidéki vízrendezés, a déli területrészen síkvidéki vízrendezés hatáskörébe tartozik.

A vízrendezés keretein belül feladatunkat képezi:

  • az Igazgatóság működési területén található kizárólagos állami tulajdonú és a vízgazdálkodási társulatoktól átvett, ÉMVIZIG kezelésű vízfolyások, belvízelvezető csatornák, vízhasznosítási főművek és tározók, valamint az előbb felsorolt létesítmények műtárgyainak a fenntartása, működtetése, kezelői feladatainak ellátása,
  • az ÉMVIZIG kezelésében lévő vízrendezési létesítményekkel összefüggő, vízrendezési létesítményt keresztező, megközelítő, vagy bármilyen módon érintő fejlesztések engedélyezési eljárásához szükséges vízfolyáskezelői és ingatlankezelői hozzájárulások elkészítése, kiadása,
  • a VIZEK rendszerben a vízjogi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó objektum azonosítási feladatok ellátása és a vagyonkezelői hozzájárulások kiadása,
  • az önkormányzatok, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek által tervezett vízrendezési, belvízvédelmi és vízhasznosítási fejlesztések összhangjának megteremtése a tervezés közbeni szakvéleményezéssel, egyeztetéssel és adatszolgáltatással,
  • az Európai Unió Víz-keretirányelvében foglalt feladatok területi végrehajtása a felszíni vízfolyások és csatornák vonatkozásában,
  • az Igazgatóság kezelésében lévő erdőterületek erdőművelési és erdőhasználati tevékenységeinek adminisztrációja, szervezése, irányítása, a véderdőkkel kapcsolatos fenntartási feladatok tervezése, engedélyeztetése, ellenőrzése.

Az ÉMVIZIG vízrendezési tevékenység területeit bemutató dinamikus térkép itt érhető el.